Wall Tiles

Kalksten Artic Base 25x75

Kalksten Artic Base | 25×75

Kalksten Earth Base 25x75

Kalksten Earth Base | 25×75

Kalksten Smoke Base 25x75

Kalksten Smoke Base | 25×75

Decoration

Kalksten Artic Mure Relieve 25x75

Kalksten Artic Mure Relieve | 25×75

Kalksten Earth Mure Relieve 25x75

Kalksten Earth Mure Relieve | 25×75

Kalksten Smoke Mure Relieve 25x75

Kalksten Smoke Mure Relieve | 25×75

Floor Tiles 60×60

Kalksten Artic 60x60

Kalksten Artic | 60×60

Kalksten Night 60x60

Kalksten Night | 60×60

Kalksten Smoke 60x60

Kalksten Smoke | 60×60

Kalksten Earth 60x60

Kalksten Earth | 60×60

Kalksten Winter 60x60

Kalksten Winter | 60×60

Other Wall Tile Ranges

OBI
NEUTRA
CAMARGUE